DYNAVOX Vinyl Cleaning

ערכת ניקוי ושמירה עבור תקליטים ופטיפונים של חברת DYNAVOX מגרמניה

מחיר אתר Av1 רק 500 ש"ח

מוצרים חדשים, אחריות לשנה

אפשרות לתשלומים בכרטיס אשראי

ערכת ניקוי ושמירה עבור תקליטים, למה?

מי שיסתכל על תקליט יראה כי הוא בנוי מחריצים קטנים

בחריצים הללו {מין תעלה} נמצא המידע בצורת קווים שונים בגבהים שונים

קריאתו מתבצעת דרך המחט {ראש} של הפטיפון שלמעשה מוקפץ מכל קו.

בגלל המהירות הסיבוב של התקליט ושל הקפיצות ותדירותן ישנו קוד, הקוד הזה הינו המדיה - המוסיקה עצמה שמועברת למגבר

החריצים בתקליט מאוד קטנים וצרים

וראש הפטיפון – המחט גם היא מאוד דקה והכל מאוד עדין וצריך להיות מאוזן ומדויק

במשקל הלחיצה של המחט בתוך החריץ ובמניעת זעזועים בזמן הקריאה וקריאה נכונה של המחט בחריץ ועוד...

כל אילו מושפעים מאוד אם יש לכלוך בתוך החריצים {שלרוב זה אבק}

ניקיון שותף לפני האזנה של תקליט מחויבת למי שרוצה קריאה נכונה וכמה שפחות הפרעות של המחט בזמן הקריאה

ניקיון זה מבטיח כי הקריאה תהיה יותר נכונה ופחות רעשנית.

המתנה האידיאלית, למי שתקליטיו יקרים לו.

הערכה דומה לזו של חברת טורנס אך זולה ממנה {אינה מגיעה במארז עץ}

AV1

Selected Audio Video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il