Ensemble PA1

Ensemble - PA1

נמכר

מציאה למבינים, רמקולים של פעם בחיים!

מהרמקולים הטובים בעולם,

נדירים מאוד.

עם הסטנדים המקוריים שעלו בחו"ל לבדם 1500$

מוסיקאליות ופירוט שלא נגמרים

מתאימים לחדרים קטנים

יחידת מיד באס המפורסמת של ATD

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il