Thiel CS 1.5

Thiel CS 1.5

נמכר

רמקולים אמריקאים איכותיים וקומפקטיים בגודלם

Stereophile Class "B"

Golden Ear Audio/Video

נדירים ועל אחת כמה וכמה בגלל מצבם שהם במצב שמור מדהים עם האריזות הכפולות המקוריות

הרמקולים בגימור אגוז

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il