HTPC, HTPC מחשבי, מחשבי בידור, מחשבי מדיה,

יש ביכולתינו לבנות כל מחשב ומפרט בהתאם לדרישות שלך, כיום בכל סלון המחשב בידור הינו החלק המרכזי האחראי על העברת כל תכני המדיה

לפניך מס' רעיונות ודוגמאות של מחשבי בידור

מאמר הסבר ורקע כלל על מחשבי בידור - HTPC

AV1 - Audio Vision Products & Solutions

שמעון מור יוסף

707 3153 052 info@Av1.co.il

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים