Rotel RA-1062

מתוך אתר היבואן

"מגבר RA-1062 הוא פיתוח של המגבר המהולל RA-1060.

צוות התכנון הקדיש מאות שעות להערכת הביצועים של כל רכיב תשומה ותפוקה.

השיפור העיקרי מבין כל השיפורים הוא קבל ספק הכוח T-Network, המתוכנן ומיוצר בבריטניה.

רכיבים מעולים אלה שומרים על מסורת הקבלים בעלי יריעה מחורצת (Slit Foil) שלנו, המשלבים ניקובים זעירים ביריעת הקבל כדי להפחית את העיוות.

לחיבורים הרבים של קבל T-Network משמעות רבה נוספת היות ואלה יוצרים קבלים אחדים קטנים יותר בתוך גוף יחיד גדול יותר ומבטיחים בכך אפנון ביניים נמוך יותר של המתח בין התשומה לתפוקה.

כל אלה מספקים הפקה מדהימה של דקויות המוזיקה, הנתמכות על ידי קו בס עמוק, מדויק ומוגדר היטב.

מגבר RA-1060 משלים את שלב MM phono עם כניסות לטיונר, לטייפ 1 ו- 2, תקליטורים ומפעיל Aux. A בן 12 וולט,

כניסה לשלט רחוק אינפרא אדום,

בורר רמקולים A ו- B,

יציאה לאזניות,

בקרת איזון ומפסק היקף."

מפרט

• 60 watts x 2 into 8 ohms

• 6 inputs: cd, tuner, aux 1, MM phono, tape 1 and tape 2

• Headphone jack, separate record/listen, defeatable tone control

• Pre-outs for bi-amplification

• 12 volt trigger output

• Toroidal transformer, British slit foil capacitors, T network caps

ביקורת

http://www.goodsound.com/equipment/rotel_ra1062.htm

מידע נוסף מאתר היבואן בארץ

http://www.topaudio.co.il/category/Rote ... cification

למגבר יכולת דחיפה גבוה ו Damping Factor העומד על 150 שזה הרבה מאוד למגבר בעוצמות הללו

המגבר בן חצי שנה במצב חדש + שלט ואריזה

גימור כפי שמופיע בתמונות

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il