Myryad MA240

מגבר כוח [POWER AMP] אנגלי נדיר

צליל בריטי טיפוסי

דינאמי ומאוזן מוסיקאלי בצורה נדירה

סאונד פתוח ומאוורר

מגבר תוצרת אנגליה, כניסות בלאנס {XLR} וגם RCA

המגבר מוציא לכל ערוץ

120 W ב 8 אום

300 W ב 4 אום

420 W ב 2 אום

התאמה

הגברת טרנזיסטורים

מתאימה לשילוב בסט הזקוק לריענון כגון:

סאונד עכור, באס נמרח, מפוזר, גבוהים לא חדים

מחייה רמקולים עם נצילות נמוכה מ 87 db ו/או התנגדות בעייתית הנמוכה מ 8 אום ותנודתית מתחת ל 4 אום

מזיז ומפעיל בצורה נכונה את מרבית הרמקולים הקיימים

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il