KEF - IQ9

KEF - IQ9

נמכר

רמקולים של קף אנגליים

קלילים להפעלה ומתאימים לכל מגבר החל מ 50W לערוץ

יחידת מיד קואקסיאלית {הטוויטר באמצע האלמנט} ייחודית הרשומה בפטנט

הדגם הגדול ביותר בסדרה

הרמקולים במצב חדש בני כחצי שנה עם האריזות והאחריות ל 4 שנים

הרמקולים עברו שדרוג להורדת הרזוננס וניגון התיבה

מתחת ומעל לרמקולים ב 2 פלטות כבדות בצורה מעוצבת כמו של הרמקולים

הפלטות נעשו בצורה ייחודית

פנים כל פלטה יצוק בעופרת והחיצוניות בברזל {אין מגע עם העופרת} הפלטות צבועות בשחור והן בצורה המקומרת של הרמקולים

פלטה תחתונה במשקל של כ 25 ק"ג + 3 ספייקים גדולים וגבוהים מאלומיניום

ופלטה עליונה במשקל של כ 20 ק"ג בצורה ייחודית הגבוה בחלקה הקדמי המתאים למבנה הרמקולים

{היכן שממוקמת יחידת ה Q}

סה"כ משקל הרמקולים לאחר התוספות כ 60 ק"ג ליחידה {משקל מקורי ללא התוספות 16.5 ק"ג}

הטיפול השפיע רבות על הסאונד ושדרג לאין ערוך את התוצאה שהיא כרגע יותר מפורטת, מפוקסת עם הרבה פחות רזוננס של התיבה,

מיד פתוח וסאונד יותר קדמי.

הפלטות התחתונה והעליונה ניתנות להסרה למי שירצה

הפלטה העליונה למעשה מונחת על הרמקולים עם חציצה של בד

הפלטה התחתונה מוברגת למקום הספייקים המקוריים ודבר לא פגע במבנה הרמקולים המקורי והכל ניתן להסרה

אני בספק כי מי שישמע את התוצאה ירצה את המצב הרגיל של הרמקולים

ביקורת:

http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/206kef

הרמקולים נקנו ב 9.000 ש"ח

עלות החומר שהושקע עם העבודה ליצור העופרת ביציקה לצורה של הרמקולים {מקומר} 3500 ש"ח מעבר לערך הרמקולים

החומר ניתן כבונוס ואינו כלול במחיר הרמקולים כך שלא ניתן להוריד מהמחיר.

כאמור הרמקולים חדשים עם אחריות והם בגימור מייפל במצב חדש.

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il