Wilson Audio Watt Puppy 7

Wilson Audio - Watt Puppy 7

נמכר

לא צריך להכביר במילים

מוצעים למי שמכיר

2 זוגות מהדגם הנ"ל

זוג בגימור כחול

+

זוג בגימור שחור

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il