EAM LAB

במשך 30 שנות חיי האודיופיילים נמשכתי תמיד לדברים מיוחדים כמו בכל תחום בחיי לא התפשרתי על בינוניות, תמיד עשיתי הכל בצורה הטובה והמיוחדת ביותר ותמיד חיפשתי את הטוב ביותר בשכלול כל הנתונים.


חברת ההגברה "EAM LAB" האיטלקית {ראשי תיבות Elettroacustica Milano} הינה החברה החדשה אשר אנו מייבאים לישראל בשיתוף פעולה עם חברת יורוטל טק.


את החברה אני מכיר מעל 20 שנים ועקבתי אחריה ופזלתי כל הזמן לכיוונה אבל תמיד היססתי בגלל אופנות משתנות וחשש שהשוק לא יכיל את הכיוון עד שהשוק החל בשנים האחרונות לבקש משהו אחר, משהו שונה, משהוא חם עם נשמה עם סאונד ג'וסי, מלא ומרגש בלי משחקים.הייחודיות של החברה היא במגברים כוחניים מאוד הבנויים בצורה הכי מסורתית בלי שום שינויים אשר ברבות השנים עם הקדמה והטכנולוגיות החדשות שנכנסו גרמו להגברות להישמע יותר ויותר מצומצמות וסינטטיות ומאולצות בסאונד אנמי בגלל כל מני פשרות.


חברת EAMlab לא מתנצלת על גודל המגברים או הצורה או הטכנולוגיה כי מבחינת החברה התשוקה לסאונד מרגש היא המנתבת.


בתצוגה קיים Studio 362 limited

תפוקת המגבר:

10W קלאס A ב 8 אוהם

230W קלאס AB ב 8 אוהם

400W קלאס AB ב 4 אוהם

600W קלאס AB ב 2 אוהם


מגבר כח סטריאו דואל מונו כוחני ביותר הבנוי כולו בעבודת יד במחיר שלא קיים לעומת מה שהוא מסוגל לתת אין לאף חברה כיום נורמלית שום מוצר שמסוגל להתחרות במוצרי החברה הנך מוזמן להתרשם ולהביא מגבר להשוואה...


אתר החברה

https://www.eamlab.com/