Morel Octave 5.2M

בגימור red piano

חדשים ללא שימוש כולל אריזות.

כולל סטנדים מקוריים.

כולל אחריות מלאה של מורל.

זקוקים להגברה בריאה והם פורחים

צליל מאוזן ובאס בשרני ומהיר

ימכרו עם הסטנדים

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il