YAMAHA FX-3

YAMAHA - FX-3

נמכר

מוכר עבור לקוח מגרמניה {הרמקולים אינם בארץ!}

מהרמקולים הנדירים ביותר בעולם!

יחידות מדהימות ונתונים מעלפים

יחידת מיד בריליום בקוטר "3 יחידה מסוגה בעולם

יחידת דום טוויטר בריליום

יחידת באס בקוטר "15

שימו לב כי הרמקולים הם תיבות באס רפלקס!

כל הסדרה שיצרה YAMAHA שבה היו אלמטים בריליום כל התיבות היו אטומות

כמי ששמע ומכיר טוב מאוד את ה NS1000M האגדי

שיש בו יחידת באס בקוטר "12 אני מעיד עליו שהוא מהחוויות היותר מדהימות ששמעתי בחיי ביחס מחיר / ביצועים

רמקולים עם נתונים, אלמנטים ופיתוח שהקדים את זמנו

כל רמקול שוקל 62 ק"ג

92 db/ והתנגדות 8 אום

אפשרות הוספה/ הפחתה של 3DB על יחידת הטוויטר וגם ליחידת המיד

הרמקולים במצב מ-ד-ה-י-ם

התאמה

מתאימים לחללים גדולים + {15 מטר רבוע ומעלה}

רצוי להרחיקם מקירות כ 30 ס"מ ומעלה מכל כיוון

סאונד שקוף ומתאימים לכל מערך

מתאימים למגבר בעוצמה של 100 W ומעלה

מתאימים גם לקולנוע ביתי

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il