SPENDOR fl10

ספינת הדגל של חברת SPENDOR בעבר

בכל רמקול 2 יחידות "10

מיד בקוטר 4.5"

טוויטר משי 1"

45 קילו ליחידה

נצילות 91 db

התנגדות 8 אום

נדירים מאוד בעולם וכנראה זוג יחידי בארץ

הצבה

ניתנים להצבה בקירוב לקיר אחורי, מתאימים לחללים גדולים + {20 מטר ומעלה}

התאמה

קלים להפעלה וזקוקים להגברה איכותית החל מ 30W ומעלה

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il