Dynavox flat speaker cable

כבלים שטוחים עבור רמקולים

ניתנים להדבקה על קירות ומשטחים ישרים

או להולכה מתחת לשטיח

ניתנים לצביעה

להתקנה נקיה לאילו שאינם מעוניינים לראות כבלים

הכבלים בציפוי לקה שקופה מאוד דקה

פתרון מעולה למי שאינו מעוניין לעשות חציבה/ תעלות חיצוניות עבור כבלי רמקולי סראונד

מוצרים חדשים

מחירים

3 מטרים לכל צד עם סיומות 650 ש"ח

5 מטרים לכל צד עם סיומות 850 ש"ח

בליסטר 20 מטרים לכל צד ללא סיומות 1300 ש"ח

כבלים עם סיומת כפי שבתמונה הבאה באורכים של שלושה או חמישה מטרים

בליסטר 20 מטרים ללא סיומת להולכה ארוכה כפי שבתמונה הבאה

ניתן אף להאריך ע"י הלחמה

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il