הודעה Av1 לקראת הכנסת מוצרים חדשים

תאריך פרסום: 11:06:27 27/06/2012

במסגרת החידושים והשינויים ולרגל ציון פעילות אתר Av1 בשנתו השניה -

שונתה קטגורית רמקולים לקולנוע ביתי ופוצלה לתתי קטגוריות:

עם סיום השינויים הכללים בקטגוריות הראשיות יוכנסו וימולאו תתי הקטגוריות במוצרים חדשים

עד אז יופיעו המוצרים שעד כה הופיעו אל ללא קישורים לארכיון/ לציוד שנמכר.

כאשר נטפל בתתי הקטגוריות, יוסרו מהן {ומכלל הקטגוריות} מוצרי היד שניה ויועברו לקטגורית "מוצרי אודיו וידאו מובחרים בהזדמנויות"