הודעה

תאריך פרסום: 12:19:17 06/06/2011

עקב מס' אירועים ופרויקטים עד לתאריך 13.14

Av1 לא יעבור עדכונים למוצרים חדשים/ למוצרים שימכרו עד אז

את פעילותינו עבור יום ההולדת לאתר נציין סביב ה 15.6