עדכונים והורדת מחירים באתר Av1

תאריך פרסום: 13:10:43 16/03/2011

סיימנו לערוך את כל העמודים הקיימים {מעל 400} באתר Av1

לרגל סיום השלב הזה שהינו כחלק משדרוגי האתר, נעשו עדכוני מחירים של כל המוצרים המפורסמים באתר Av1

רוב המוצרים ירד המחיר שלהם {בייחוד מוצרים חדשים}