Opera Prima

Opera - Prima

נמכר

רמקולים איטלקיים במצב חדש עם חצי שנה אחריות

במצב חדש עם האריזות ואחריות לחצי שנה

הצבה

יכולים להיות מוצבים בקירוב לקיר אחורי

מרחק בין הרמקולים לא מעל 4 מטרים

מתאימים לחדרים קטנים + כ 12-15 מטרים רבועים

התאמה

מתאימים לשילוב בסטים "חמים" כגון מגברי מנורות / מגבר הייבריד

הגברה נדרשת מעל 30W למנורות ו 50W לטרנזיסטורים

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il