Final-model 0.3

רמקולים אלקטרוסטאטיים נדירים מאוד, תוצרת הולנד

משולבים עם יחידת באס 7" קונבנציונאלית

סאונד מטריף!

שקיפות, דינאמיקה, עומק ופירוט.

במה תלת ממדית, עמוקה ורחבה.

עיצוב אלגנטי ומיוחד

גובה 120 ס"מ

הצבה

יש להרחיקם מקירות צדדיים כ 50 ס"מ ומעלה

מקיר אחורי רצוי להרחיק כ 80 ס"מ היות והסאונד משודר ל 2 כיוונים {קדימה ואחורה}

התאמה

על פי הצהרת היצרן זקוקים להגברה של 50 W אך רצוי מאוד שאילו יהיו של הגברת מנורות ו/או מגבר טרנזיסטורי היי קרנט

בכל אופן זקוקים למגבר שרירי וככל שיקבלו יותר יועיל הדבר

מגברי טרנזיסטור החל מ 150 W

מגברי היי בריד החל מ 100 W

מגברי מנורות החל מ 50 W עם מנורות EL 34 ומעלה

במצב חדש לחלוטין {באריזות!}

נמכר

AV1

Selected audio video & opportunities

שמעון מור יוסף

052 3153 707

מתקבלות הצעות לקניה ומכירה של מוצרים מיוחדים

info@Av1.co.il