הודעת עדכונים

תאריך פרסום: 17:18:25 21/02/2011

Av1

אתר Av1 עבר ועדיין עובר בחודש וחצי האחרונים שינויים ושדרוגים רבים מאוד

עדכונים אילו מבוצעים בכדי שאתר Av1 יהיה קליל מאוד למציאה במנועי החיפוש

בנוסף האתר עובר ריענון בכל הנוגע להצגת המוצרים וצפייה והבנה של כל עמוד

לאחר העבודות השידרוג יעודכן האתר בצורה מאסיבית בכל יום במוצרים שהצטברו לנו

כמו כן יועלה עמוד הבית החדש ויחשף הלוגו החדש

אנו עמלים רבות בכדי ש Av1 ימשיך להיות האטרקציה החמה ביותר בתחום האודיו וידאו

במקביל לפעילות באתר, מוקמת התצוגה שלנו בקיסריה

בנוסף עדכנו את פורופיל אתר Av1 ורצוי שתקרא אותו שוב

תודה