הודעה Av1 לקראת הכנסת מוצרים חדשים

פורסם: 27 ביוני 2012, 4:06 על ידי: שמעון מור יוסף

במסגרת החידושים והשינויים ולרגל ציון פעילות אתר Av1 בשנתו השניה -

שונתה קטגורית רמקולים לקולנוע ביתי ופוצלה לתתי קטגוריות:

רמקולים לקולנוע ביתי - Home Theater Loudspeakers

סאב וופר אקטיבי

רמקול סנטר, מרכזי

Centre channel speaker

סטים של רמקולים לקולנוע ביתי

home theater Speaker sets

 רמקולי סראונד, רמקולים היקפיים


עם סיום השינויים הכללים בקטגוריות הראשיות יוכנסו וימולאו תתי הקטגוריות במוצרים חדשים
עד אז יופיעו המוצרים שעד כה הופיעו אל ללא קישורים לארכיון/ לציוד שנמכר.
כאשר נטפל בתתי הקטגוריות, יוסרו מהן {
ומכלל הקטגוריות} מוצרי היד שניה ויועברו לקטגורית "מוצרי אודיו וידאו מובחרים בהזדמנויות"