נמכר
Plinius SA-250 MKIV {וורסיה רביעית}


 מגבר כוח קלאס Aבנוי פול בלאנס
250 W ב 8 אום.
500 W ב 4 אום.
חיבורים מפוצלים ל Bi-wiring
ומחברים שהוחלפו ל WBT

+

קדם מגבר תואם
Plinius M16


תמונה אחורית


הסט בגימור שחור והוא במצב מדהים כמו חדש
לא ניתנים להפרדה/ החלפה


נמכר