נמכר
 
קדם מגבר ופרוססור עם מפענח מובנה {DAC}
  + ועוד יחידה שהינה טרנספורט CD וגם DVD
 

מיועדים להימכר יחד

מחיר חו"ל 23.000$
מחיר בארץ 125.000 ש"ח
 
 נמכר