נמכר


פרוססור אנגלי מהמעלה הראשונה עם חיבורי בלאנס

כולל השלט הייחודי למרידאן
  
ביקורת
 
נמכר