נמכר


קדם מגבר מנורתי הכולל פונו MM/MC
קומפקט + 24Bit/192KHz DAC
וטיונר DAB
למכשיר גם כניסות ויציאות דיגיטליות ואנלוגיות

המכשיר הובא מאנגליה ביבוא אישי לפני שנתיים ומצבו כחדש + האריזה

נמכר