Av2 - מוצרי אודיו וידאו מובחרים בהזדמנויות
לוח הזדמנויות ציוד סטריאו וקולנוע ביתי מובחר: קניה, תיווך ומכירה.
בכל מוצרי ההזדמנות אנו עוסקים רק במוצרים שמורים ובמצב טוב מאוד.
בין ההצעות: סטריאו וקולנוע ביתי יד שניה, מוצרים מתצוגה וחדשים לחלוטין.
הרכישה הינה בטוחה ואין עסקה במידה והמוצר אינו תקין/ פגום.
רוצה למכור את ההגברה שלך? צור עימנו קשר {ראה מידע בתחתית העמוד}.

Bryston 7B-ST professional Monoblock Power Amplifier
 נמכר

שים לב למגברים העצומים האילו
מגברי כוח מונובלוקים מופרדים {מגבר לימין ומגבר לשמאל}
מדובר על גרסת ה professional
תוצרת קנדה, חזקים מאוד ומזיזים כל רמקול
!


מתאימים גם לאולפנים
שופעים כוח ודינאמיות
מאוד נטרליים ונותנים אפשרות מלאה לכל רכיב במערכת להתבטא.
מגברים מאוד מבוקשים ששומרים על ערכם
היחידות בגימור שחור עם ידיות כפי שמופיע בתמונות
  
 
מונובלוקים חזקים מאוד
בכל בלוק 2 ספקים
כל יחידה מוציאה
500 W ב 8 אום
 800 W ב 4 אום
יורדים עד ל 2 אום
 
 
ביקורות
 התאמה
הגברת טרנזיסטורים
מתאימה לשילוב בסט הזקוק לריענון כגון:
סאונד עכור, באס נמרח, מפוזר, גבוהים לא חדים
מחייה רמקולים עם נצילות נמוכה מ 87 db ו/או התנגדות בעייתית הנמוכה מ 8 אום
מתאימים לכל רמקול שקיים!
 

נמכר