נמכר

 
"class A recommended component"
stereophile
 
 

 
 

ועוד מקבץ מהמגזינים הגרמניים:
http://www.testberichte.de/test/produkt ... 23591.html
 
 
המגבר במצב שמור מאוד כולל השלט
יכול להתחבר לכל רסיבר/ פרוססור למי שרוצה קולנוע ביתי באיכות גבוה יותר בסטריאו
היי קרנט
200 W לערוץ ב 8 אום
400 W לערוץ ב 4 אום
סאונד צלול, נקי ודינאמי מאוד
 
 
התאמה

הגברה טרנזיסטורים עם אופי קריר
מתאימה לשילוב בסט הזקוק לריענון כגון:
סאונד עכור, באס נמרח, מפוזר, גבוהים לא חדים
מחייה רמקולים עם נצילות נמוכה מ 87 db ו/או התנגדות בעייתית הנמוכה מ 8 אום

נמכר